Tu B'Shvat Kabbalat Shabbat co-led by Amy Schaeffer & Missy Hatchett- (child friendly)-Hybrid

03 Feb @ 5:30 pm - 6:30 pm